Armoede de Wereld uit

EEN wil met individuele ondersteuners aan regeringsleiders wereldwijd laten horen dat mensen een einde willen aan armoede. Ze roept daartoe de Nederlandse regering op om Nederland een voorbeeld voor andere landen te laten zijn. Daarnaast voert ze ook een lobby onder de Wereldbank, het IMF en wereldleiders. Het voornaamste doel is om draagvalk te creëren voor het waarmaken van de millenniumdoelen. Connect International is lid geworden van EEN omdat we vinden dat de Millenniumdoelen niet alleen met de mond beleden moeten worden maar daadwerkelijk en vooral kosten effectief en duurzaam gerealiseerd moeten worden, met oog voor de institutionele ontwikkeling die daarvoor nodig is. We denken dat EEN een lobby platvorm is dat hier invulling aan kan geven. Ook vindt inhoudelijke uitwisseling plaats met de andere EEN leden.