Ontwikkelingshulp die werkt!

foto touwpomp

Connect International
De missie van Connect International is armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, vooral in rurale dorpen, waar de armoede het grootst is. Hiertoe steunen we goede lokale hulporganisaties (onze partners, ter plekke door onze Nederlandse medewerkers full time begeleid) om twee ontwikkelingsprocessen op gang te brengen:

• Dorpsprocessen
Dorpen worden begeleid bij een zelfanalyse en ontwikkeling van een dorpsontwikkelingsplan. Dit leidt tot allerlei projecten en activiteiten die de mensen zelf uitvoeren, begeleid en ondersteunt door de partners (bijv. school, drinkwater, landbouw en gezondheidszorg projecten). Ook vormen de mensen zelfhelpgroepen die wekelijks bijeenkomen. Ze praten, leren en ondernemen actie ten aanzien van onderwerpen als het voorkomen van ziektes, verbeteren van hygiëne, verbeterde landbouw, voorkomen van sociale misstanden, dronkenschap en seksueel misbruik, opzetten van een business, etc. Lees verder>>>

• Sectorprocessen
Dit richt zich op de structurele introductie van Smart Techs, betaalbare en duurzame water en sanitatie oplossingen, die veelal lokaal geproduceerd en met lokale middelen en kennis onderhouden kunnen worden. Voorbeelden: handmatig geboorde putten, de Touwpomp, het Tulip filter, slimme toiletten, en technieken die het grondwaterpeil verhogen. Lees verder>>>

Helpt u mee? Word donateur of doe vrijwilligerswerk . Kijk bij de vacatures voor vrijwilligers en kom bij ons gezellige team!

Syndicate content