Aqua Clara Kenya hollow fibre household water filter

Het ACK hollow fibre water filter

Omschrijving

The water filter is very effective against all microorganisms except for viruses. It is very economical compared to boiling or other commercially available water filters. It has a high daily filtration capacity. It is portable for people who do not live in a permanent residence.

Met de aankoop van het waterfilter helpt u bovendien arme gezinnen in Afrika aan een waterfilter. U kunt ook replacement filters bestellen, hoewel een replacement filter element pas na enkele jaren (meestal 3 tot 5 jaar) nodig is.

Prijs

Het verschil tussen onze inkoopkosten en verkoopopbrengsten komt voor 100% ten goede aan waterfilters voor arme gezinnen in Afrika.

Waterfilter
Voor het waterfilter betaalt u nu € 70,00 (excl. € 7,00 verzendkosten).

Graag totaal € 77,00 overmaken op ons rekeningnummer NL43INGB0000113221
t.n.v. Stichting Connect International, o.v.v. 'waterfilter' en het adres waarop u het filter wilt ontvangen. U krijgt dan één waterfilter via de post toegestuurd. Tevens steunt u met uw aankoop arme gezinnen in Afrika, zodat ook zij aan helder, schoon en veilig drinkwater kunnen komen.

Als u alleen een waterfilter wilt doneren voor een gezin in Afrika dan kunt u € 50,00 per filter overmaken op giro NL43INGB0000113221 o.v.v. donatie waterfilter(s).


Hoe u kunt bestellen

Maak uw betaling over op bovenstaand rekeningnummer en vermeldt er uw adres bij.