Connect International financieel steunen

Word vaste donateur

Incasso donateur

De makkelijkste manier om vaste donateur te worden is door Connect International te machtigen uw donatie automatisch maandelijks te incasseren van uw rekening. Neem hiervoor contact met ons op en geef de volgende gegevens aan ons door:

  1. Voor- en achternaam
  2. Post adres
  3. E-mail adres
  4. Bank- of girorekeningnummer
  5. Het bedrag dat u maandelijks wilt doneren

Connect International zorgt voor de verdere afhandeling. U kunt uw incassomachtiging natuurlijk op ieder gewenst moment stopzetten door ons daartoe te verzoeken per e-mail, brief of telefoon.

Periodieke overschrijving

U kunt natuurlijk ook via online bankieren eenvoudig opdracht geven tot een periodieke overschrijving van een bepaald bedrag naar bovenstaande bankrekening van Connect International.

Éénmalige overmaking

U kunt nu meteen on-line doneren aan Stichting Connect International (wij willen u er op attent maken dat er door deze donatiemodule transactiekosten kunnen worden ingehouden op uw donatie).

U kunt ook zelf éénmalig een bedrag overmaken naar onderstaand banknummer:

NL43INGB0000113221
o.v.v. Stichting Connect International

Schenk met belastingvoordeel

Wilt u Connect International steunen met een doorlopende bijdrage? Met een periodieke schenking kunt u voordelig schenken. U kunt uw gift volledig als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft ons daarmee zekerheid voor de toekomst én uw gift is meer waard.

Hoe werkt het?
U legt in een schenkingsovereenkomst met Connect International vast dat u voor een periode van minimaal vijf jaar een bepaald bedrag wilt schenken. U kunt kiezen of u dit bedrag jaarlijks, maandelijks of per kwartaal wilt overmaken.

Doordat Connect International een ANBI-status heeft, mag u de gift als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Hierdoor krijgt u, afhankelijk van uw inkomen, tot 52% van het bedrag terug.
Het is niet meer nodig om via een notaris een akte af te sluiten. U kunt direct de schenkingsovereenkomst sluiten met Connect International. Deze overeenkomst heeft dezelfde status als de vroegere notariële akte en geeft u recht op de giftenaftrek.

Sluit eenvoudig een periodieke schenkingsovereenkomst af

Stap 1 Download de schenkingsovereenkomst (zie onderaan deze pagina).

Stap 2 Vul het formulier in en maak een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur deze documenten naar: Connect International, Jan van Houtkade 50, 2311 PE Leiden.

Stap 3 Connect International verwerkt uw overeenkomst en stuurt u het origineel, ondertekend en voorzien van een uniek transactienummer, terug. Hiermee is de overeenkomst gesloten en rechtsgeldig. Connect International bewaart een kopie en u heeft het origineel voor uw administratie.

Stap 4. Vanwege de kosten van de administratieve afhandeling bij de periodieke overeenkomst, geldt een minimumbedrag van € 100,- per jaar.