Scholen acties

Film voor scholen
Om een eerste indruk te krijgen van de activiteiten van Connect International kunt u hier een klein stukje van de film t.b.v. scholen zien. Indien u de gehele film wilt bekijken neem dan even contact met ons op.

X-treme Village Make-Over Programma
Één van de manieren om Nederlandse kinderen en jongeren bewust te maken van de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden is door het geven van voorlichting op scholen. Vanaf september 2008 heeft Connect International een speciaal Scholenprogramma van start laten gaan dat er op gericht is om Nederlandse scholen actief te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking: X-treme Village Make-Over.

Via X-treme Village Make-Over worden Nederlandse middelbare scholen gekoppeld aan arme gemeenschappen in Tanzania. De Nederlandse middelbare scholen proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ‘hun’ gemeenschap, en de gemeenschap probeert vervolgens zoveel mogelijk verbeteringen door te voeren met dit ingezamelde geld.

Scholen voor Scholen actie
Als een school actie wil voeren op een kleinere schaal is dat uiteraard ook mogelijk. Hier heeft Connect International de 'Scholen voor Scholen' Actie voor. Het doel van de 'Scholen voor Scholen' Actie is om een Nederlandse school geld in te laten zamelen voor een de bouw van een school in Afrika. Scholen kunnen hun eigen project kiezen, en zelf bepalen op welke manier ze actie willen voeren. Uiteraard worden ze hier door Connect International in begeleid.

Connect International hecht zeer aan een goede informatieverschaffing. Zo komen we graag langs om een presentatie te houden, en de leerlingen te vertellen over de projecten. Leerlingen worden aangemoedigd om mee te denken over problemen die de school heeft en suggesties te doen voor oplossingen. Daarnaast kunnen ze via de e-mail van onze partnerorganisatie vragen stellen aan de kinderen of leraren van de school over zaken als het dagelijkse leven, anticonceptie, HIV/AIDS, ondervoeding, cultuur, enzovoorts. Leerlingen kunnen deze mogelijkheden ook benutten voor het maken van profielwerkstukken en het houden van presentaties.

In de afgelopen jaren hebben meerdere lagere én middelbare scholen actie gevoerd voor onze schoolprojecten. Deze scholen hebben onder andere sponsorlopen, schoolfeesten en fancy-fairs georganiseerd. Acties die uiterst succesvol waren, en waar leerlingen ontzettend veel plezier aan hebben beleefd!

Mocht u geïnteresseerd zijn in het 'Scholen voor Scholen' Project, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!