Kwaliteitsysteem voor ontwikkelingswerk

Connect International heeft samen met haar partnerorganisaties een kwaliteitsysteem ontwikkeld voor het werk van lokale hulporganisaties (zowel onze eigen partnerorganisaties, als andere lokale hulporganisaties). Dit systeem bestaat uit drie hoofdgroepen:

  1. Kwaliteitsystemen voor de projecten van de partnerorganisaties
  2. Kwaliteitsystemen voor de productie en kwaliteitsbewaking van SMART Techs
  3. Kwaliteitsystemen voor de interne processen van de organisatie

De kwaliteitsystemen bestaan voornamelijk uit handboeken en software. Ze zijn wat wij noemen 'actor oriented', op maat gemaakt voor specifieke personen (actors) die de beschreven taken uitvoeren.

Kwaliteitsystemen voor de projecten van de partnerorganisaties

Handboeken voor de mensen die binnen de projecten dingen moeten uitvoeren, bijvoorbeeld handboeken voor de community coaches die gemeenschapsontwikkeling faciliteren bij de dorpen, handboeken voor veldwerkers over hoe ze verschillende typen projecten (schoolprojecten, drinkwaterprojecten e.d.) kunnen faciliteren, begeleiden en monitoren.

Kwaliteitsystemen voor productie en kwaliteitsbewaking van SMART Techs

Voor ieder van de SMART technieken (zoals handgeboorde boorput met touwpomp, simpel hygiënisch toilet en huishoud waterfilter) worden handboeken gemaakt ten aanzien van productie en kwaliteitscontrole.

Kwaliteitsystemen voor de interne processen van de organisatie

Handboeken voor bijvoorbeeld mensen van de financiële administratie over hoe ze met onze financiële software om moeten gaan en de standaard administraties die we in onze financiële software gemaakt hebben voor gebruik door lokale partnerorganisaties. Ook hebben we een pakket ontwikkeld voor de verwerking van data van huishoud interviews en voor management informatie en projectontwikkeling (SMART PMER).

Voor een overzicht van onze kwaliteitsystemen zie het Engelse deel van onze website.