De Millenniumdoelen

De Verenigde Naties hebben in 2000 de "Millennium Develpoment Goals" geformuleerd voor onderwerpen als gezondheid, drinkwater, sanitatie en voeding. Doel is om in 2015 wereldwijd het aantal mensen dat niet of onvoldoende goed voorzien was in het jaar 2000 ten aanzien van deze doelen gehalveerd te hebben. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd, de Millenniumdoelen. Ook in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking spelen deze doelen een belangrijke rol.

Connect International zet zich dagelijks in om mee te helpen de gestelde doelen te bereiken. Onze bijdrage is te lezen in onze jaarverslagen van 2007 en 2008.

In totaal zijn er acht Millenniumdoelen gedefinieerd.

  1. Opheffen armoede en honger
  2. Basisonderwijs voor kinderen
  3. Gender gelijkheid en versterkte vrouwen
  4. Verminderde kind mortaliteit
  5. Verbeterde maternale gezondheid
  6. Ziekte bestrijding
  7. Duurzaam millieu
  8. Wereld partnerschap

Voor verdere toelichting op hoe wij samen met onze partnerorganisaties dorpen helpen de Millennium te behalen zie ook onze nieuwsbrief 2009 nummer 1, jaargang 12.

Films
De films van de acht Millenniumdoelen zijn gemaakt in opdracht van het NCDO.

Hier kan je alle films bekijken (copyright ©).