Connect International overweegt om een burgerinitiatief op te zetten voor cash transfers in arme landen die armoede alsmede ongewenste migratie naar Europa stoppen

Connect International denkt erover om een burgerinitiatief op te zetten waarvoor 40.000 of meer ondersteuningsverklaringen bij de Nederlandse bevolking moeten worden verzameld. Als dat lukt wordt wordt ons voorstel om in arme landen cash transfers in te voeren op voorwaarde dat die landen ongewenste migranten terug accepteren in de Tweede Kamer behandeld in stemming gebracht. In het voorstel wordt voorgesteld om een ​​aanzienlijk deel van het Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp te gebruiken voor 'cash transfers for life'. Volwassenen in geselecteerde arme landen ontvangen dan ongeveer 11 euro per persoon per maand gedurende hun hele resterende leven. De voorwaarden voor landen om deze deal te krijgen zijn: (a) terug accepteren van ongewenste migranten uit hun eigen en naburige landen, en (b) accepteren en ondersteunen van vluchtelingen uit naburige landen wanneer dat nodig is, terwijl ze in dat geval extra ondersteuning krijgen. We zoeken supporters en denkers om het voorstel verder uit te werken, ideeën voor advocacy en lobby over dit onderwerp te ontwikkelen en deze in actie te brengen. Stuur je interesse naar t.deveer@connectinternational.nl. We zullen dan beginnen met het sturen van onze policy brief over dit onderwerp, dat een werk in uitvoering is en waarin u ook van harte welkom bent om input te leveren.

URGENT - Gezocht: website beheerder, administratief medewerker en sociaal netwerk beheerder

Connect International zoekt met enige urgentie drie expert vrijwilligers:

1) Een website beheerder die een nieuwe Connect International website kan bouwen, en deze onderhouden en uitbouwen.

2) Een administratief medewerker die financiële data kan inbrengen in ons online boekhoudpakket, daarmee benodigde financiële rapporten kan genereren en die deels ook analyseren.

3) Sociaal netwerk beheerder die ons sociale netwerk van facebook, Twitter en LinkedIn onderhoud en daarbij een belangrijke functie zal vervullen, ook mogelijk inhoudelijk, bij ons burgerinitiatief, waarvoor we 40.000 digitale steunbetuigingen moeten en willen ophalen, over cash transfers voor Afrika.

Alledrie de functies kunnen van huis uit uitgevoerd worden. Vrijwilligers krijgen een goede en intensieve begeleiding van de directeur van Connect International

Reageer naar: t.deveer@connectinternational.nl

januari 2018

Penningmeester gezocht in het bestuur van Connect International

Deze functie is inmiddels vervuld.

Ben je op zoek naar hoe jij kunt bijdragen aan een betere wereld? Ben je daarnaast gepassioneerd over financien en boekhouden, dan is onderstaande uitdaging iets voor jou!

Hulporganisatie Stichting Connect International zet zich in voor armoedebestrijding in Afrika. De focus ligt daarbij op het verschaffen van schoon drinkwater en toegang tot een basisinkomen. Ons bestuur bestaat momenteel uit 3 jonge gepassioneerde ondernemende mensen die elkaars kennis willen delen ten bate van de stichting en haar doelstellingen. We zijn nu nog op zoek naar iemand die de rol van penningmeester op zich wil nemen.

Taken & verwachtingen
· Minimaal 4 keer per jaar komen we bij elkaar in een bestuursvergadering (soms per Skype).
· Financiële stukken gemaakt door de directeur van de stichting van tevoren doornemen en toetsen op correctheid
· Vragen en opmerkingen formuleren over de financiën van de organisatie en haar projecten en deze meenemen in de bestuursvergadering.
· Input en kennis delen daar waar van toepassing vanuit je eigen kennisveld en interesse.
· Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Denk jij onze nieuwe penningmeester te kunnen zijn? Stuur dan je motivatie per e-mail naar:
Anke Kuipers (voorzitter van het bestuur)
anke@kubro.works

juli 2017

Brief aan Lodewijk Asscher over het migranten en armoede probleem - February 2017

De directeur van Connect International schreef de volgende brief aan Lodewijk Asscher, de leider van de PvdA (in het Engels, vanwege overleg over de inhoud ervan met mensen in het buitenland):

The PvdA is in danger … and Europe too!

Dear Mr. Asscher,
Not only is the PvdA in danger of losing heavily in the coming elections, but Europe is too. Both the Netherlands and Europe are in danger to get into an extremist right-wing flow, which will lead to gates around Europe and many other unsavoury measures, which could even endanger the European Union itself.

We are a group of experienced international aid workers engaged in poor and conflict affected countries worldwide. We are deeply concerned that the above sketched possible scenario will emerge and will go at huge cost of poor people in developing countries, people confronted with conflict in their countries, ecological systems and economies world wide. This may then lead to further increasing extremism, violent conflict, poverty, and so on. A fast accelerating negative spiral.
There are solutions of which we are convinced they can prevent this to happen. Solutions that solve the problems at their roots, addressing poverty, uncontrolled economic and war driven migration to Europe, as well as population growth. If your party proposes a new narrative based on these solutions we are convinced it will bring your party many voters. In this respect I would like to refer as well to several people who also address these issues, such as Rob de Wijk, professor international relations (see the attached article from the AD). His argument is that people do no longer accept ‘loodgieterij’ but are eager to see proper and feasible Visions from politicians with astute long-term structural solutions that will solve the problems at their root levels.

Many people in the Netherlands and in other countries in Europe are highly concerned about the large numbers of people from other countries entering into Europe, including both economic migrants and refugees. Especially the recent waves of refugees from Syria and the economic migrants from Africa have sparked these fears. They are tempted to vote extremist right wing due to their fears for loss of cultural identity due to the influx of people with a clearly other culture and/or religion, while in actual fact many of them are moderate in their political views.

Wryly refugees who manage to reach Europe are in most cases assisted very well and enabled to build up a safe, healthy and happy life, while those who fail to reach Europe, usually the weakest and most vulnerable persons and families, and thus in fact the people who need assistance, security and a form of income most, remain behind in often miserable conditions in their war torn country or in neighbouring countries which often take a downright aggressive attitude towards the refugees. Even Western aid in those countries usually shoot heavy deficit to human conditions for this group. This is a major ethical dilemma that strangely enough is avoided and barely addressed by almost all parties, including human rights organizations.

The moderate political party that is able to present a credible, effective and humane solution to the issues of economic migrants and refugees, that is good for everybody, is likely to win a lot of votes! Even if it costs a lot of money. Our calculations show that the costs for the solutions that we have designed for the described problems will be 100 to 200 Euro per year per inhabitant of the European Union.

On top, the immigrant populations in European countries will embrace (and vote for) such a humane solution if they are convinced it will benefit the populations in their original countries.

In short the solution we designed encompasses a deal with the governments of poor countries, notably in Africa, to accept to receive back those people who migrated illegally from their countries to Europe and set up refugee camps in their countries in case in one of their neighbouring countries war would break out and cause people to flee from it. In return the European Union would pay a cash transfer of 10 to 15 euro to each citizen above 18 years of age in these countries per month and provide assistance when refugee camps are needed. Countries unwilling to participate in the deal endanger reduction of aid money invested in their countries. A huge advantage of this solution is that it will benefit all people in poor countries at the root level and all refugees from war torn countries, not only those who manage to reach Europe. This solution is known to effectively reduce poverty and enhance local economies (see e.g. the overwhelming proof of cash transfer programs as presented by among others DFID and WorldBank). In addition it makes it possible to increase the cash transfers of people who have fled war to other areas or countries, so they can survive humanely, even if other aid does not reach them.

If your party is interested in the solutions we have designed, we will be happy to further explain and discuss them with you.
I look forward to you reaction.
Sincerely Yours,

Tom de Veer
Director Foundation Connect International

February 2017

Connect International zoekt bedrijven die onze partners inhoudelijk willen helpen bij kwaliteitsopbouw

Connect International heeft een methodiek en web-based software pakket gebouwd waarmee lokale organisaties en bedrijven geholpen kunnen worden om hun kwaliteit en lerend vermogen aanzienlijk te verbeteren. Dit gaat over projecten, producten, maar ook over zaken als organisatieprocessen en administratie. Wij zoeken Nederlandse bedrijven in allerlei takken van sport die met ons willen kijken naar de producten van organisaties en bedrijven in ontwikkelingslanden en de indicatoren en kwaliteitsstandaarden die daarbij horen. Het is weinig werk en kan enorm veel betekenen voor organisaties daar. Je kunt je er als bedrijf ook nog eens mee profileren naar en met je medewerkers en klanten (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!). Geef je op via t.deveer@connectinternational.nl

Januari 2015