Organisatie

Connect International organiseert ontwikkelingswerk en ontwikkelingshulp vanuit het hoofdkantoor in Leiden. We hebben een bestuur met mensen die op verschillende terreinen werkervaring hebben. Het bestuur bepaalt het beleid en controleert het werk dat door het vaste team en de vrijwilligers / vrijwillige medewerkers uitgevoerd wordt. Daarnaast houdt het bestuur toezicht op de financiën en keurt het jaarrapport goed. Het jaarrapport wordt tevens door een onafhankelijk accountants bureau geaccordeerd.

Het vaste team

Het vaste team bestaat uit een directie en vaste medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor al het uitvoerende werk in Nederland, zoals fondsenwerving, begeleiding van de partnerorganisaties, administratie, financieel management, en ontwikkeling van kwaliteitssystemen. Dit werk doen zij deels zelf, maar voor een groot deel wordt het uitvoerende werk ook door vrijwillige medewerkers gedaan. Dit zijn mensen die vaak relevante expertise hebben en op vrijwillige basis die expertise in willen zetten voor Connect International. De vrijwillige medewerkers worden begeleid door de vaste medewerkers die de eindverantwoordelijkheid hebben voor de resultaten van al het uitgevoerde werk.

Verantwoording

Opdat alle activiteiten, inkomsten en uitgaven voor iedereen inzichtelijk zijn staat onder verantwoording wie ons controleren en accorderen (Capacc registeraccountants en het Centraal Bureau Fondsenwerving). Daar zijn ook onze jaarverslagen te vinden.

Bewaking projecten

Connect International voert projecten uit in samenwerking met lokale partnerorganisaties waarmee wij samenwerkingsverbanden hebben. Onze partnerorganisaties worden doorlopend ter plaatse begeleid door Europese medewerkers van Connect International of andere Westerse hulporganisaties waarmee wij samenwerken. Dit komt over het algemeen de kwaliteit van de projecten zeer ten goede (veel begeleiding en training van de lokale medewerkers) en garandeert goed toezicht op de juiste besteding van de financiering die wij naar de partnerorganisaties sturen.

Financiering projecten

De financiering van de projecten is afkomstig van verschillende bronnen, te weten:

  1. Sponsoring en donaties door bedrijven
  2. Individuele donaties
  3. Projectfinanciering door stichtingen en service club (Lions, Rotary etc.) met een ideëel oogmerk
  4. Overheidssubsidies

Wilt u Connect International financieel steunen. Leer hoe u als particulier of bedrijf donateur kunt worden.