Verantwoording van de projecten en financiën

Connect International heeft transparantie, kwaliteit en verantwoording hoog in het vaandel staan. Wij willen laten zien dat het geld dat wij ontvangen besteed wordt aan datgene waarvoor het bedoeld is, op een efficiënte en effectieve wijze die tot structurele (duurzame) verbeteringen leidt onder onze doelgroepen. Wij leggen daarom intensief verantwoording af aan het publiek en financiers (via onze website, jaarrapporten, nieuwsbrieven, publieke acties en projectrapporten) en aan externe instanties.

We realiseren dit onder andere door met ons eigen kwealiteitsborgingsysteem, SMART Info te werken.