Community

Ons Community model omvat de volgende onderdelen (uitgevoerd door de partnerorganisaties + betrokken dorpen):

  1. Selectie dorpen. Onderzoek welke dorpen geschikt zijn. Uitnodiging. Ontvangst en analyse deelname. Selectie.
  2. Workshops en begeleiding dorpsleiders. Zij committeren zich aan het begeleiden van de ontwikkeling van hun gemeenschap en worden hier gedurende twee tot drie jaar in getraind en begeleid.
  3. Zelfanalyse. Bijeenkomst met de gemeenschap om problemen, behoeftes, dromen en prioriteiten te bepalen.
  4. Onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten van de zelfanalyse worden onderzoeken in het dorp uitgevoerd, zoveel mogelijk met en door de dorpelingen zelf. Hierin worden ze begeleid door experts van de partnerorganisatie of de betrokken districtsautoriteiten.
  5. Gemeenschapsontwikkelingsplan. De gemeenschap maakt, gebaseerd op alle beschikbare informatie en prioriteiten, een plan dat de basis vormt voor de ontwikkeling van de gemeenschap en de verbetering van de gezondheid, welvaart en welzijn van haar leden. Dit plan wordt onder begeleiding van de dorpscoach en medewerkers van de partnerorganisatie door het dorp uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd en herzien. Het plan geeft aan welke projecten gestart worden
  6. Training en coaching van projectcomité. Voor ieder project wordt door de dorpelingen een projectcomité gekozen. Zo'n comité wordt regelmatig getraind en begeleid door een dorpscoach. De dorpscoach wordt gekozen uit de kandidaten die voorgedragen zijn door enkele gemeenschappen. Het is dus iemand die in één van die gemeenschappen woont en van daaruit de comités en leiders van die gemeenschappen traint en begeleidt. De dorpscoach wordt op zijn of haar beurt weer intensief begeleid en getraind door de partnerorganisatie. De coach wordt ook ondersteund door experts van de partnerorganisatie en betrokken autoriteiten.
  7. Dorpsprojecten. Volgens het ontwikkelingsplan worden de projecten uitgevoerd. Dit zijn projecten als de bouw van een school of kliniek, aanleg dorpswaterleidingsysteem, etc. Ieder project wordt na de bouwfase 2 tot 3 jaar begeleid bij het realiseren en versterken van benodigde management en andere structuren en plannen.