SMART Techs

Technieken geschikt voor ontwikkelingslanden

Connect International kiest voor technieken die geschikt zijn voor situaties in ontwikkelingslanden. Zo richten we ons uitsluitend op instrumenten die in ontwikkelingslanden lokaal gemaakt kunnen worden. Een aanvullende eis is dat mensen aldaar deze kunnen onderhouden. Deze instrumenten, zoals een waterpomp, zijn van groot belang voor de gezondheid van de mensen. Instrumenten die aan deze eisen voldoen duiden we aan met de omschrijving Smart Techs.

Onze partnerorganisaties trainen en begeleiden lokale bedrijfjes om deze SMART Techs te produceren en commercieel aan te bieden aan arme mensen. In de dorpen worden lokale leensystemen geïntroduceerd waardoor de mensen de SMART Techs kunnen kopen en in delen over een periode van vaak 1 tot 2 jaar kunnen afbetalen. Waar de mensen echt te arm zijn om SMART Techs zelf te kopen, ook al zouden ze een lening krijgen, worden de SMART Techs deels of geheel gesubsidieerd via onze projecten.

De voornaamste SMART Techs staan hieronder vermeld. Klik op een omschrijving voor gedetailleerde informatie.

Zie ook het Professional deel van onze website over SMART Techs.