20181122_173055 India Mark II_edited.jpg
004 Evaluatie WASH program Ghana

Afgerond in mei 2019. Dit was het pareltje onder de consul-tancy opdrachten voor Connect International: het ontwikkelen van een nieuw nationaal raamwerk voor operation
en maintenance (O&M) van alle rurale water infrastructuur in Oeganda. Daarvoor is een visie ontwikkeld (Vision 2030) met een groot aantal stakeholders in het hele land, dat voorziet in regionale waterbedrijven die in hun regio’s alle water infrastruc-tuur onderhouden, stedelijk en ruraal. Op weg daarheen
worden eerst rurale waterbe-drijven opgericht die de rurale waterpunten gaan onderhouden en aanleggen en daarvoor met een blended finance model werken (kosten-dekking deels uit betalingen door dorpen die daartoe verplicht worden, deels subsidie van de nationale overheid en deels financiering uit externe bronnen. Er zijn hiervoor drie onderhouds-modellen ontwikkeled die op elkaar ingrijpen alsmede een proces voor het overdragen van watersystemen in settlements met vluchtelingen (meer dan een miljoen!) aan de nationale O&M structuren.

004 Evaluatie Ghana
012 Nationaal raamwerk ruraal water Oeganda
20190123_172526 impr.jpg
004 Evaluatie WASH program Ghana

Afgerond in mei 2019. Evaluatie van een redelijk omvangrijk dorps water en
sanitatie project van het Indonesische Rode Kruis in 5 provincies. Hiervoor
is Tom vier van die provincies rondgereist. Bevindingen waren redelijk
positief: de lokale branches van het Indonesische Rode Kruis blijken innovatief te zijn in het goed opzetten en uitvoeren van kleine water en sanitatie projecten in en met dorpen, en als zij zelf de benodigde expertise
ontberen vinden ze andere partijen die dat well hebben. Tevens doen ze
alles in goede samenwerking met lokale autoriteiten die vaak ook
bijsprinegn als er met de gerealiseerde WASH faciliteiten problemen
ontstaan die een dorp zelf niet kan oplossen. Best duurzaam dus.

004 Evaluatie Ghana
011 Evaluatie Indonesie
20181122_173055 India Mark II_edited.jpg
004 Evaluatie WASH program Ghana

Evaluatie van een water en toilet project van 15 miljoen Euro in gebieden in Noord Ghana die regelmatig geteisterd worden door overstromingen. Het projetc is uitgevoerd door 4 VN organisaties. De resultaten zijn soms goed maar vaak ook was de bevinding dat de kwaliteit te wensen overliet. Ook was er te weinig gedaan om de duurzaamheid van de gerealiseerde faciliteiten (handpompen, toiletten in scholen en toiletten die mensen thuis zelf gemaakt hebben) te garanderen. Daarnaast was het programma erg duur. Wel zijn in korte tijd enorm veel water en sanitatie faciliteiten gerealiseerd, met name door mensen zelf, na voorlichting door het programma.

004 Evaluatie Ghana
004 Evaluatie Ghana
20181122_173055 India Mark II_edited.jpg
Make a Mug

Onze Nederlandse vertegenwoordiger in Kenia, Sijmen Weesie, van juni 2017 - mei 2019. Hij was gestationeerd bij onze lokale partnerorganisatie in Kenia, Aqua Clara International - Kenya (ACK). Financiering voor Sijmen was verkregen via het programma van de Nederlandse overheid, YEP (Young Executive Professionals). Sijmen zal zich verder als water specialist ontwikkelen binnen de sector.

003 Expat YEP Kenia
003 Nederlandse YEP
20181122_173055 India Mark II_edited.jpg
Arts & Crafts

Onze lokale vertegenwoordiger in Kenia was Jeremiah Ouko (op de foto rechts) van 2017-2018. Hij was daar en is nu nog steeds in dienst bij onze lokale partnerorganisatie, Aqua Clara International - Kenya (ACK). Financiering voor Jeremiah was verkregen via het programma van de Nederlandse overheid, YEP (Young Executive Professionals). Hij is nu gewoon in dienst bij ACK met een salaris dat door ACK betaald wordt. Jeremiah geeft veel trainingen en is hard op weg een senior expert te worden.

002 Local YEP Kenia
002 Lokale YEP