top of page

Lijn 3   Lobby voor cash transfers en een oplossing voor de migratieproblematiek

De derde activiteitenlijn van Connect International bestaat uit lobby activiteiten in Nederland op het gebied van cash trnasfers en een oplossing voor de migratieproblematiek. Connect International droomt van cash transfers for all for life (cash4all4life; 12 euro per maand geven aan volwassenen gedurende de rest van hun leven) in ontwikkelingslanden. In combinatie met andere programma's leidt dit op de beste, meest duurzame en meest goedkope wijze tot vermindering van armoede en geboortecijfers en tot verbetering van lokale economieën en werkgelegenheid. De effecten zijn bewezen in talloze cash transfer programma's. Draagvlak bij de Nederlandse en Europese bevolkingen en politiek voor deze aanpak kan mogelijk vergroot worden door van landen die zo'n cash transfer voor hun bevolking willen krijgen als voorwaarde te stellen dat zij illegale migranten uit het eigen en mogelijk naburige landen terug accepteren en vluchtelingen uit buurlanden op een goede manier opvangen (waarvoor zij dan extra steun krijgen). Zie verder de Nederlandse samenvatting van onze beleidsnota (1 bladzijde) of de beleidsnota zelf (Engels, 8 bladzijden) over dit onderwerp.

Ook lobbyen we voor een geode en respectvolle oplossing voor de migratieproblematiek, middles veilige opvang in de regio van vluchtelingen en irreguleire economische migranten, en afremmen en goed regulerne van reguliere migratie. Zie hiervoor onze wepgagina over dit onderwerp, met links naar ons kernpunt Migratie (een document met veel achtegrond en onderbouwing van de oplossing die we voorstellen) en een link naar uitleg over onze crowdfunding actie voor het uitvoeren van een onderzoek naar de voorkeuren van Nederlanders voor oplossingen voor de migratieproblematiek.

 

Onze ambitie binnen deze lijn is om de Nederlandse overheid en andere Europese overheden ervan te overtuigen dat de cash transfer en de migratie oplossingen die wij voorstaan goed zijn en dat deze verder uitgewerkt moeten worden tot gedegen plannen, liefst door Europese landen gezamenlijk.

 

Voor de verdere toekomst ambiëren we om met Connect International intensief betrokken te zijn bij de uitvoering van de gemaakte plannen, misschien zelfs wel om daar (deels) leiding aan te geven in samenwerking met andere partijen.

bottom of page