Lijn 3   Lobby voor cash transfers

Connect International droomt van cash transfers for all for life (cash4all4life; 12 euro per maand geven aan volwassenen gedurende de rest van hun leven) in ontwikkelingslanden. In combinatie met andere programma's leidt dit op de beste, meest duurzame en meest goedkope wijze tot vermindering van armoede en geboortecijfers en tot verbetering van lokale economieën en werkgelegenheid. De effecten zijn bewezen in talloze cash transfer programma's. Draagvlak bij de Nederlandse en Europese bevolkingen en politiek voor deze aanpak kan mogelijk vergroot worden door van landen die zo'n cash transfer voor hun bevolking willen krijgen als voorwaarde te stellen dat zij illegale migranten uit het eigen en mogelijk naburige landen terug accepteren en vluchtelingen uit buurlanden op een goede manier opvangen (waarvoor zij dan extra steun krijgen). Zie verder de Nederlandse samenvatting van onze beleidsnota (1 bladzijde) of de beleidsnota zelf (Engels, 8 bladzijden) over dit onderwerp.

 

Onze ambitie binnen deze lijn is om de Nederlandse overheid en andere Europese overheden ervan te overtuigen dat de cash transfer oplossing die wij voorstaan een goede is en dat deze verder uitgewerkt moet worden tot een gedegen plan, liefst door een aantal Europese landen gezamenlijk. We werken hieraan op de volgende wijzen:

  • Impact. Dit project (met als slogan: Act now, end poverty) zet een coalitie op rondom cash transfers in ontwikkelingslanden. Cash4development en/of cash4all4life zijn afkortingen die binnen deze context gebruikt worden. In de coalitie zullen bedrijven, hulporganisaties, onderzoeksinstellingen en ambtenaren samenwerken om verder onderzoek te doen naar de te verwachten effecten, kosten, lopgistiek en politieke implicaties van langdurige cash transfers (idealiter cash transfers for life), kennis uit te wisselen over het onderwerp en een lobby uit te voeren naar de Nederlandse en mogelijk andere Europese overheden.

  • Burgerinitiatief. Verzamelen van 40.000 steunbetuigingen voor ons plan. Als dit lukt moet ons voorstel in de Tweede Kamer behandeld en in stemming gebracht worden en zal er daaromheen de nodige publiciteit plaatsvinden. Je kunt je steunbetuiging invullen door hier te klikken.

  • Contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit contact is al gelegd. Het heeft ertoe geleid dat het Ministerie zijn interesse kenbaar heeft gemaakt en met ons meedenkt over de toekomst van cash transfers als onderdeel van de ontwikkelingshulp.

 

Voor de toekomst ambiëren we om met Connect International intensief betrokken te zijn bij de uitvoering van gemaakte plannen, misschien zelfs wel om daar leiding aan te geven in samenwerking met andere partijen.