In kaart brengen van de sanitatie, milieu & sociaal, en de gender situatie t.a.v. water en sanitatie in het Isingiro district in Oeganda als onderdeel van een groot drinkwater pijpleiding project (van 70 miljoen Euro dat door de Franse overheid wordt gefinancierd). De Inceptie fase is afgerond. Veldwerk voor de onderzoeksfase begint 21 oktober 2019 in Oeganda

Hulp aan Maastricht School of Management (MSM) bij het opzetten
van een soort MBO opleiding (TVET) voor watersystemen (leggen
pijpleidingen, installeren watermeters,etc.). Daarvoor is contact gelegd met
een MBO opleiding die bij waterbedrijf Brabant Water in Eindhoven is
ondergebracht en die met deze TVET in Sierra Leone een
uitwisselingsprogramma gaat starten. Komen waarschijnlijk nog wat meer
activiteiten uit voort voor CI.

Evaluatie van WASH projecten die door DFID (Engelse overheid) zijn gefinancierd tussen ruwweg 2011 en 2018 (portfolio van enkele
honderden miljoenen Euro aan projecten) in 5 van de 13 landen (Tanzania, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Malawi). Focus ligt op duurzaamheid en
targeting (van de armste mensen). Nog geen uitgaven of inkomsten. De Inceptie fase is inmiddels succesvol afgerond en DFID heeft besloten om door te gaan met de fases 2 en 3 van de opdracht.

Water voor de armsten in ons nieuwste project in Kenia. Arme gezinnen kunnen water filters en andere water en toilet oplossingen kopen voor een gesubsidieerde prijs. Per gezin kost dat de financier (jij?)16 Euro (voor een water filter) tot 50 Euro (voor een dakregenwateropvang systeem). In 1 jaar zijn 595 huishoud waterfilters verkocht. Daarnaast zijn op een aantal scholen dakregenwateropvang installaties geplaatst alsmede school water filters.

Voor dit project zoeken we nog aanvullende financiering.

Programma om een lobby op te zetten voor Cash transfers for all for life (cash4all4life) met de mogelijkheid om dit te koppelen aan het terugdringen van ongewenste migratie naar Europa. Klik hier om uw steun te betuigen voor deze aanpak. Klik hier voor de samenvatting van onze beleidsnota over dit onderwerp. Periode: januari 2014 - doorlopend. NIEUW (oktober 2019): voorstel voor de Nederlandse overheid om vluchtelingen en migranten die in Nederland aankomen terug te sturen naar de regio waar ze vandaan komen en ze daar op te vangen, en ze o.a. cash trnasfers te geven

  • LinkedIn Social Icon

©2018 by Stichting Connect International. Proudly created with Wix.com