2010-02-13 15.10.10newAAA
2015-02-05 17.47.46newAAA
1
2015-02-05 17.47.18newAAAA
2015-02-05 17.47.14-1newAAAA
2007-01-29 11.13.04newAAAA
2014-04-07 13.39.40newAAAA
2007-02-17 14.02.06newAAAA
2012-08-24 10.48.48newAAA
17-08-2007 016new AAAA
17-08-2007 067newAAAA
2012-08-24 13.07.43.jpg
17-08-2007 047.JPG
schoolclass-low.jpg
2010-02-18 15.17.38.jpg
2002-02-27 10.15.02.jpg
2014-04-10 11.56.35.jpg

Het verhaal van armoede in Afrika

en hoe wij en zij dat samen oplossen

Stichting Connect International is in 1997 opgericht en heeft honderden dorpen, voornamelijk in Afrika, geholpen om scholen, klinieken en drinkwatersystemen aan te leggen en andere prioriteiten te vervullen. Daar gaan we mee door. Daarnaast dromen we van en werken we aan een Afrika waar mensen een 'cash transfer for life' ontvangen waarmee zij zelf uit de armoede kunnen klimmen, zij ervoor kiezen om minder kinderen te krijgen, en zij hun lokale economieën aanzwengelen.

Wat we doen

Connect International is een praktische organisatie. We werken volgens drie lijnen:

 

1) Steunen van projecten.

Samen met onze lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden die we trainen, begeleiden (met eigen mensen ter plekke) en financieren, helpen we arme mensen om hun water, toilet en hygiëne voorzieningen te verbeteren. Voorheen deden we ook andere projecten (zoals de bouw van scholen en verbeteren van het onderwijs) maar we richten ons nu vooral op water, toiletten en hygiëne.

2) Consultancies.

Consultancies op het gebied van drinkwater, toiletten en hygiëne in ontwikkelingslanden voor vooral grotere organisaties, zoals Aqua for All, de Verenigde Naties en de Europese Unie (zoals advisering over en evaluaties van water, toilet en hygiëne programma's). Daarmee verkijgt Connect International inkomsten en zorgen we ervoor dat we ons netwerk en onze sectorkennis op peil houden.

3) Cash transfer en migratie lobby.

Een cash transfer is geld geven aan mensen, ongeveer 12 euro per volwassene per maand, waardoor hun inkomen met 25 tot 35% wordt aangevuld. Bewezen is in grote cash transfer programma's in met name Zuid Amerika (bijvoorbeeld in Brazilië, 12 miljoen huishoudens) dat dit zeer effectief is. Mensen klimmen structureel uit de ergste armoede, zetten kleine bedrijfjes op, moderniseren hun landbouw, sturen hun kinderen naar school en, omdat hun bestedingen toenemen, zwengelen ze hun lokale economieën aan, met toenemende werkgelegenheid en productie tot gevolg. Cash transfer programma's leveren zeer goede en duurzame resultaten op tegen de laagst mogelijke kosten, beter dan andere soorten hulp. Het helpt mensen uit de armoede, vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van vrouwen, leidt tot geboortebeperking en sterkt lokale economieën. We maken het publiek in Nederland hiervan bewust en zetten een coalitie op van partijen die hierachter staan, er verder onderzoek naar willen doen en er de politiek bewust van maken. Wij zijn voor cash transfers die voor het hele leven aan mensen gegeven worden (cash4all4life), omdat het zeer waarschijnlijk is, gebaseerd op onderzoek, dat dit zeer veel grotere en duurzamere effecten heeft dan kortlopende cash transfers van 1 of enkele jaren. 

De migratieproblematiek koppelen we aan cash transfers, omdat landen die bereid zijn om vluchtelingen en economische migranten uit Nederland op te nemen een cash4all4life programma aangeboden kan worden naast andere vormen van hulp, inclusief hulp aan de vluchtelingen die in het land verblijven en die niet het geld hadden om naar de EU te reizen. Zie ook: (a) ons kernpunt Migratie met een uitgebreide analyse van de problematiek en oplissingen voor opvang in de regio van irreguliere migranten en beheerst afremmen en reguleren van reguliere migratie, en (b) onze crowdfunding actie voor het financieren van een onderzoiek naar de voorkeuren van Nederlanders voor oplossingen voor de migratieproblematiek.

Dé nieuwe manier van ontwikkelingshulp

STICHTING CONNECT INTERNATIONAL

Connect International is een Nederlandse hulporganisatie. We hebben drie aandachtsvelden:

  1. Water, toilet en hygiëneprojecten.

  2. Consultancies op het gebied van water, toiletten en hygiëne.

  3. Lobby voor cash transfers.

Onze kijk op de wereld

Hier gaan we voor

Een wereld waarin iedereen verzekerd is van ten minste een minimaal bestaan. Waarin basisbehoeften vervult zijn, men zich kan ontplooien, zich veilig en prettig kan voelen. Een menswaardig bestaan.

Dit willen wij doen

Hier geloven we in

Wij willen arme mensen helpen aan goede water, toilet en hygiënevoorzieningen. Omdat dit bijna altijd door mensen naar voren gebracht wordt als de hoogste of één van de hoogste prioriteiten en behoeften.

Daarnaast geloven we in cash transfers, een deelinkomen dat aan mensen gegeven wordt, zodat ze zelf uit de armoede kunnen klimmen. Dat kan het beste samengaan met begeleiding, aanvullende projecten en toegang tot goede moeder en kindzorg alsmede toegang tot anticonceptiemiddelen en voorlichting daarover. Dan kunnen mensen hun eigen keuzes maken en zal het geboorteoverschot snel afnemen.

Gaan we dat redden?

We kunnen veel doen

Ontdek op deze website hoe wij werken. Als het je aanspreekt dan kun je ons steunen. Waar we het meest aan hebben is een beperkte donatie die we iedere maand mogen incasseren van jouw rekening