top of page
2010-02-13 15.10.10newAAA
2015-02-05 17.47.46newAAA
1
2015-02-05 17.47.18newAAAA
2015-02-05 17.47.14-1newAAAA
2007-01-29 11.13.04newAAAA
2014-04-07 13.39.40newAAAA
2007-02-17 14.02.06newAAAA
2012-08-24 10.48.48newAAA
17-08-2007 016new AAAA
17-08-2007 067newAAAA
2012-08-24 13.07.43.jpg
17-08-2007 047.JPG
schoolclass-low.jpg
2010-02-18 15.17.38.jpg
2002-02-27 10.15.02.jpg
2014-04-10 11.56.35.jpg

Met kennis verslaan we armoede in Afrika

Stichting Connect International is in 1997 opgericht als hulporganisatie. Als zodanig hebben we honderden dorpen, voornamelijk in Afrika, geholpen om scholen, klinieken en drinkwatersystemen aan te leggen en andere prioriteiten te vervullen. We financieren nog steeds projecten, met name op het gebeid van water, maar onze grootste huidige inzet is om met onze kennis, andere, vaak grote partijen, zoals overheden van rijke en arme landen, de EU, de VN, en dergelijke, te helpen om hun water- en sanitatieprogramma's, sectoren en initiatieven te verbeteren in Afrika en andere arme delen van de wereld. Daarnaast promoten we 'cash transfers for life' (cash4all4life) aan arme mensen, waarmee zij verder zelf uit de armoede kunnen klimmen, zij er zelf voor kiezen om minder kinderen te krijgen, en zij zelf hun lokale economieën aanzwengelen, dit in combinatie met opvang van migranten en vluchtelingen in veilige opvanglocaties in hun eigen regio's.

Wat we doen

Connect International is een praktische kennisorganisatie. We werken volgens drie lijnen:

 

1) Steunen van water- en sanitatieprojecten.

Samen met onze lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden die we trainen, begeleiden en financieren, helpen we arme mensen om hun water, toilet en hygiëne voorzieningen te verbeteren middels kleine, vaak kennisintensieve projecten die veel impact hebben, ook om daarvan te leren voor onze consultancy activiteiten (zie punt 2). Voorheen deden we ook veel andere projecten (zoals de bouw van scholen en verbeteren van het onderwijs, bouw van gezondheidsklinieken en verbeteren van de gezondheidszorg in rurale streken), maar we richten ons nu vooral op water, toiletten (sanitatie) en hygiëne (WASH) in ontwikkelingslanden.

2) WASH consultancies.

Consultancies op het gebied van WASH in ontwikkelingslanden voor vooral grotere organisaties en overheden, de Verenigde Naties en de Europese Unie (zoals advisering over en evaluaties van water, toilet en hygiëne programma's). Daarmee gebruikt Connect International haar kennis om WASH in ontwikkelingslanden op grote schaal te verbeteren. Dat doen we middels

  1. kennis leveren aan grote programma's die vaak kleinschalig werken (vaak per dorp bijvoorbeeld, maar dan wel in honderden dorpen tegelijk) die door deze grote partijen uitgevoerd en/of gefinancierd worden,

  2. kennis leveren voor de ontwikkeling van WASH sectoren in ontwikkelingslanden.

 

We zijn onderdeel van een netwerk van lokale consultancy bureaus gevestigd in verschillende delen van Afrika (Oeganda, Zambia, Mozambique, Malawi en Congo). De focus ligt op:

  • technisch grondwateronderzoek voor drinkwater en irrigatie,

  • technische, organisatorische en institutionele identificatie en baselines, ontwerp, ontwikkeling en evaluatie van WASH systemen en programma's (zowel urbaan, peri-urbaan als ruraal),

  • ontwikkeling van nationale raamwerken, plannen en visies voor rurale drinkwaterontwikkeling,

  • identificatie, ontwerp, ontwikkeling en evaluatie van financieringsmechanismen en marktontwikkeling voor WASH producten en diensten.

De lokale consultancy bureaus, allen met een relevante track record van meer dan tien jaar, worden in de meeste gevallen gemanaged door Nederlanders en Fransen.

3) Cash transfer en migratie lobby.

Een cash transfer is geld geven aan mensen, ongeveer 12 euro per volwassene per maand, waardoor hun inkomen met 25 tot 35% wordt aangevuld. Bewezen is in grote cash transfer programma's in met name Zuid Amerika (bijvoorbeeld in Brazilië, 12 miljoen huishoudens) dat dit zeer effectief is. Mensen klimmen structureel uit de ergste armoede, zetten kleine bedrijfjes op, moderniseren hun landbouw, sturen hun kinderen naar school en, omdat hun bestedingen toenemen, zwengelen ze hun lokale economieën aan, met toenemende werkgelegenheid en productie tot gevolg. Cash transfer programma's leveren zeer goede en duurzame resultaten op tegen de laagst mogelijke kosten, beter dan andere soorten hulp. Het helpt mensen uit de armoede, vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van vrouwen, leidt tot geboortebeperking en sterkt lokale economieën. We maken het publiek in Nederland hiervan bewust en zetten een coalitie op van partijen die hierachter staan, er verder onderzoek naar willen doen en er de politiek bewust van maken. Wij zijn voor cash transfers die voor het hele leven aan mensen gegeven worden (cash4all4life), omdat het zeer waarschijnlijk is, gebaseerd op onderzoek, dat dit zeer veel grotere en duurzamere effecten heeft dan kortlopende cash transfers van 1 of enkele jaren. 

De migratieproblematiek koppelen we aan cash transfers, omdat landen die bereid zijn om vluchtelingen en economische migranten uit Nederland op te nemen een cash4all4life programma aangeboden kan worden naast andere vormen van hulp, inclusief hulp aan de vluchtelingen die in het land verblijven en die niet het geld hadden om naar de EU te reizen. Zie ook:

Dé nieuwe manier van ontwikkelingshulp

STICHTING CONNECT INTERNATIONAL

Connect International is een Nederlandse hulporganisatie en non-profit consultancy bureau. We hebben drie aandachtsvelden:

  1. Water, toilet en hygiëneprojecten.

  2. Consultancies op het gebied van water, toiletten en hygiëne.

  3. Lobby voor cash transfers for all en opvang migranten en vluchtelingen in hun eigen regio's.

Onze kijk op de wereld

Hier gaan we voor

Een wereld waarin iedereen verzekerd is van ten minste een minimaal bestaan. Waarin basisbehoeften vervult zijn, men zich kan ontplooien, zich veilig en prettig kan voelen. Een menswaardig bestaan.

Dit willen wij doen

Hier geloven we in

Wij willen arme mensen helpen aan goede water, toilet en hygiënevoorzieningen. Omdat dit bijna altijd door mensen naar voren gebracht wordt als de hoogste of één van de hoogste prioriteiten en behoeften.

Daarnaast geloven we in cash transfers, een deelinkomen dat aan mensen gegeven wordt, zodat ze zelf uit de armoede kunnen klimmen. Dat kan het beste samengaan met begeleiding, aanvullende projecten en toegang tot goede moeder en kindzorg alsmede toegang tot anticonceptiemiddelen en voorlichting daarover. Dan kunnen mensen hun eigen keuzes maken en zal het geboorteoverschot snel afnemen. We pleiten ervoor dat alle vluchtelingen en migranten in veilige opvanglocaties in hun eigen regio's ondergebracht worden, zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen blijven hebben, geen gevaarlijke reizen hoeven te ondernemen en zij allemaal gelijke kansen en voorzieningen hebben.

Gaan we dat redden?

We kunnen veel doen

Ontdek op deze website hoe wij werken. Als het je aanspreekt dan kun je ons steunen. Waar we het meest aan hebben is een beperkte donatie die we iedere maand mogen incasseren van jouw rekening

bottom of page