top of page

Jaarrapporten
Op deze webpagina staan de drie meest recente jaarrapporten van Connect International. Oudere jaarrapporten kunnen opgevraagd worden via t.deveer@connectinternational.nl. De jaarraporten beslaan de boekhoudkundige jaren van Connect International, die ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december lopen. Wij doen ons uiterste best om onze jaarrapporten op tijd klaar te hebben. Ieder jaar proberen we voor de maand juni het jaarraport van het voorgaande jaar op deze webpagina te publiceren.

Onze jaarrapporten voldoen aan alle voorwaarden van instituten als ANBI en de meeste eisen van het CBF (hoewel we geen keurmerk hebben van het CBF, omdat we dat te duur vinden). Ook hebben we vanwege de hoge kosten geen officiële accountantsverklaring. We zorgen er echter voor dat aan alle eisen wordt voldaan, hetgeen door de penningmeester wordt getoetst aan de hand van een officiële lijst van criteria. Na controle door en akkoord van de penningmeester, wordt de jaarrekening voorgelegd aan en goedgekeurd door het voltallige bestuur. Daarbovenop doet de penningmeester minimaal een keer (en meestal twee of drie keer) per jaar een intensieve control van de boekhouding van Connect International.

De jaarraporten bevatten ook een actueel verslag van de activiteiten die zijn uitgevoerd gedurende het boekjaar waarover gerapporteerd wordt.

Basisgegevens van Connect International zijn:
RSIN: 8065.98.566
KvKh: 28076857

Onze vier meest recente jaarrapporten:
Jaarrapport 2023 (wordt binnenkort gepubliceerd)
Jaarrapport 2022
Jaarrapport 2021

Jaarrapport 2020

bottom of page