top of page

Algemene gegevens

Rechtspersoon

RSIN 806598566

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting Connect International

Statutaire zetel Leiden

Datum akte van oprichting 18-12-1997

Datum akte laatste statutenwijziging 31-07-2007

Activiteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties

 

Vestiging

Vestigingsnummer 000021930481

Naam Stichting Connect International

Bezoekadres Prof. van der Scheerlaan 14, 1901KP Castricum Telefoonnummer 0654934290

Internetadres www.connectinternational.nl

E-mailadres t.deveer@connectinternational.nl

Datum vestiging 01-11-2006 (datum registratie: 03-02-2011) Activiteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties Ontwikkelingshulp.

bottom of page