top of page

Lijn 1  Water, toilet (sanitatie) en hygiëne (WASH) projecten

De eerste activiteitenlijn van Connect International bestaat uit het financieren en begeleiden, meestal via lokale partnerorganisaties, van projecten in vooral arme rurale streken in ontwikkelingslanden. Connect International heeft in het verleden honderden WASH projecten gesteund, financieel en met expertise en advisering aan onze lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Voor dergelijke projecten werken we met vaste partnerorganisaties die we meestal ter plekke begeleiden met een Nederlandse en/of lokale medewerker die bij Connect International in dienst is. Zo realiseren we de hoogst mogelijke kwaliteit van de projecten die we steunen. Onze ambitie binnen deze lijn voor de toekomst is tweeledig:

 1. Ondersteunen van professionele waterbedrijven in ontwikkelingslanden om water pijpleidingsystemen te realiseren en te runnen in rurale en klein stedelijke gebieden. Omdat de business case voor deze systemen in de meer rurale gebieden moeilijker is rond te krijgen willen we deze projecten steunen door een deel van de kosten met externe financiering te dekken, waardoor het systeem rendabel is. Daarnaast willen we de waterbedrijven trainen en begeleiden om het management en het beheer van hun watersystemen te verbeteren.

 2. Ondersteunen van lokale ondernemers die goedkope water, toilet en hygiëne oplossingen produceren voor huishoudens die niet of niet goed bereikt (kunnen) worden met water pijpleidingsystemen. Dit zijn oplossingen zoals bijvoorbeeld water filters, regenwateropvang systemen, hand gegraven en hand geboorde putten met lokaal geproduceerde handpompen, simpele toiletten en handwas faciliteiten. Daarbij willen we eraan werken dat alles wat daarbij nodig is op orde is, inclusief zaken als toegang voor gezinnen tot betaalbare leningen om deze oplossingen aan te kunnen schaffen, certificering van betrokken lokale ondernemers, en trainen van huishoudens om met goedkope waterpunten ook groentetuinen te irrigeren en met de producten lokale markten te bereiken.

 3. Subsidiëren van huishoud WASH oplossingen, zoals waterfilters, lokaal geproduceerde waterputten en handpompen, lokaal geproduceerde RAM pompen en RAM pomp watersystemen en lokale toiletten, voor arme gezinnen in ontwikkelingslanden.

 

Tot op heden hebben we de volgende WASH projecten gesteund (de projecten die dik gedrukt staan steunen we op dit moment):

 

Tanzania

 • Aanleg tientallen zwaartekracht water pijpleiding systemen in dorpen in de Njombe Provincie.

 • Oprichten van een kenniscentrum voor introductie van goedkope water, toilet en hygiëne voorzieningen zoals in onderstaand punt uitgelegd.

 • Trainen, begeleiden en certificeren van lokale ondernemers die waterputten graven of met de hand boren, alsmede ondernemers die lokale handpompen (de Touwpomp) produceren. Ook hebben we andere organisaties hierin getraind. Momenteel zijn er in Tanzania als gevolg van onze inspanningen meer dan 10.000 waterpunten aangelegd door lokale ondernemers en voorzien van lokaal geproduceerde handpompen, waarvan meer dan de helft door arme mensen zelf is gekocht.

 • (In Tanzania hebben we ook heel veel scholen en klinieken gebouwd en andere projecten uitgevoerd).

Malawi

 • Oprichten van een kenniscentrum voor introductie van goedkope water, toilet en hygiëne voorzieningen.
 • Trainen, begeleiden en certificeren van lokale ondernemers die putten boren en er lokaal geproduceerde handpompen op plaatsen. Ook zijn lokale ondernemers getraind om deze pompen te produceren.
 • (In Malawi hebben we in het verleden ook veel scholen gebouwd en andere projecten uitgevoerd).

Kenia

 • Trainen van lokale ondernemers om regenwateropvang systemen met plastic tanks te plaatsen bij huishoudens en instituten (bijv. scholen).

 • Trainen van lokale verkopers om huishoud water filters te verkopen.

 • Voor bovenstaande oplossingen is een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen onze Keniaanse partnerorganisaties, Aqua Clara International - Kenya (ACK) en een lokale bank die aan de leen- en spaargroepen die zij begeleid speciale leningen voor deze voorzieningen aanbiedt.

 • Subsidiëren van huishoud water- en sanitatie oplossingen, met name waterfilters, voor arme gezinnen en scholen in West Kenia.

Mozambique

Trainen van lokale ondernemers voor de productie van hand geboorde en hand gegraven putten en lokaal geproduceerde handpompen. Daarnaast hebben we ook veel andere projecten uitgevoerd in Mozambique, zoals de bouw van kleuterscholen en lagere scholen en begeleiden van dorpsgroepen bij het verbeteren van hun omstandigheden.

Zambia

Trainen van lokale ondernemers voor de productie van hand geboorde en hand gegraven putten en Touwpompen. Als spinoff van onze activiteiten is er nu ook een kenniscentrum voor introductie van goedkope water, toilet en hygiëne voorzieningen in Zambia. Bij dit kenniscentrum (Jacana) financieren we hand geboorde waterputten en Touwpompen voor de armste en meest kwetsbare gezinnen.

Oeganda

Aanleg waterpunten en toiletfaciliteiten. Daarnaast hebben we in Oeganda veel scholen gebouwd en andere projecten uitgevoerd.

Filippijnen

Aanleg van water pijpleidingsystemen aangedreven met zogenaamde RAM pumps. RAM pumps zijn pompen die de energie uit stromend water gebruiken om 10% van dat water tot wel 200 hoogte meters omhoog te pompen naar dorpen die in de Filippijnen vaak op een heuvelrug liggen. RAM pumps gebruiken dus geen benzine of elektriciteit of iets dergelijks.

bottom of page