top of page
Donation Jar

Steunbetuiging

Ik betuig mijn steun voor het volgende:

Ik ben ervoor dat 20 tot 25% van het ontwikkelingshulpbudget ingezet wordt voor cash transfers for all for life (kost 12 Euro per volwassene per maand) in ontwikkelingslanden, omdat gedegen onderzoek heeft aangetoond dat hiermee armoede op de beste wijze bestreden wordt, lokale economieën op gang komen en vrouwen ervoor kiezen om minder kinderen te krijgen. Hieraan kan de voorwaarde verbonden worden dat landen die deze steun ontvangen illegale migranten uit het eigen en omringende landen terug accepteren en, indien  nodig, vluchtelingen uit naburige landen goed opvangen (waarvoor ze dan extra steun krijgen). Connect International wil hier verder onderzoek naar doen en dit onderwerp op de (politieke) kaart zetten. Download de samenvatting van onze beleidsnota (in het Nederlands, 1 blz.) of  de gehele beleidsnota (in het Engels, 8 blz.) over dit onderwerp.

De gegevens zijn nog niet compleet.

Bedankt, uw steunbetuiging is verstuurd

Jouw gegevens in de steunbetuiging zijn volledig vertrouwelijk en worden enkel en alleen gebruikt voor de steunbetuiging. Als we 40.000 steunbetuigingen binnen hebben leggen we die voor aan een commissie van de overheid, die daaruit 200 mensen aselect prikt en die benadert per post om te controleren of zij inderdaad de steunbetuiging hebben ingevuld. Deze commissie doet verder niets met de gegevens. Als we voldoende steunbetuigingen binnenhalen dan moet dit onderwerp in de Tweede Kamer ter discussie en tot stemming gebracht worden. Wat we willen vragen aan de politiek is om te besluiten een team van experts samen te stellen die het idee verder gaat onderzoeken en uitwerken in samenspraak met regeringen van ontwikkelingslanden en EU landen alsmede met de WereldBank, de Europese Unie en de Verenigde Naties.

bottom of page