top of page
70 Chimoio Latrine slab.JPG

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

We werken volgens drie hoofdlijnen:

Lijn 1 - water- en sanitatie projecten. We steunen veelbelovende kleinschalige en kennisintensieve water- en sanitatieprojecten waarvan wij zelf en andere organisatie kunnen leren en waarvan de resultaten potentieel door andere organisaties gebruikt kunnen worden om soortgelijke projecten op grotere schaal uit te voeren. We hebben momenteel slechts één project (subsidies op waterfilters voor arme huishoudens in Kenia). Er zijn geen concrete plannen om dit uit te breiden, met name vanwege de werkdruk om naar de benodigde projectfinanciering te zoeken.

Lijn 2 - water en sanitatie gerelateerde consultancies. We doen onderzoek voor en adviseren andere organisaties ten aanzien van water en sanitatie gerelateerde onderwerpen, met name institutioneel, organisatorisch, policies, maar ook projectevaluaties en dergelijke. We proberen dit verder te professionaliseren door een preferred status te bemachtigen bij de Nederlandse overheid en de EU in samenwerking met kleine consultancy bureaus in ontwikkelingslanden die voldoen aan onze kwaliteitscriteria.

Lijn 3 - Cash transfers. We lobbyen bij de Nederlandse en andere EU overheden voor de invoering van cash transfers (12 tot 15 Euro per volwassene per maand in ontwikkelingslanden) gedurende hun hele leven (cash4all4life). Idealiter gaat dit samen met begeleidende programma's zoals hulp bij het opzetten van lokale bedrijven, voorlichting over gezinsontwikkeling en gezinsgrootte, vrouweneducatie en toegang tot anticonceptiemiddelen, inclusief goede medische begeleiding en voorlichting daarover. In samenhang hiermee kijkt Connect International of dit gepromoot kan worden in het kader van opvang van migranten in de regio gekoppeld aan een cash4all4life deal met landen in de regio's die bereid zijn deze migranten op te vangen. Het huidige beleid van Connect International is om dit op verschillende manieren onder de aandacht te brengen van de politiek in zowel Nederland als de EU. Zie ook het kernpunt migratie dat door Connect International continu aan de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp aangepast wordt en dat als discussiestuk is bedoeld.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page