70 Chimoio Latrine slab.JPG

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

We werken volgens drie hoofdlijnen:

Lijn 1 - water- en sanitatie projecten. We steunen veelbelovende kleinschalige water- en sanitatieprojecten waarvan wij zelf en andere organisatie kunnen leren en waarvan de resultaten potentieel door andere organisaties gebruikt kunnen worden om soortgelijke projecten op grotere schaal uit te voeren. We hebben momenteel slechts 1 project (subsidies op waterfilters voor arme huishoudens in Kenia). Er zijn geen concrete plannen om dit uit te breiden, met name vanwege de werkdruk die dit met zich meebrengt om naar projectfinancieirng te zoeken.

Lijn 2 - water en sanitatie gerelateerde consultancies. We doen onderzoek voor en adviseren andere organisaties ten aanzien van water en sanitatie gerelateerde onderwerpen, met name institutioneel, organisatorisch, policies, maar ook projectevaluaties en dergelijke. We proberen dit verder te professionaliseren door een preferred status te bemachtigen bij de Nederlandse overheid en de EU in samenwerking met kleine consultancy bureaus in ontwikkelingslanden die voldoen aan onze kwaliteitscriteria.

Lijn 3 - Cash transfers. We lobbyen bij de Nederlandse en andere EU overheden voor de invoering van cash transfers (12 tot 15 Euro per volwassene per maand in ontwikkelingslanden) gedurende hun hele leven (cash4all4life). Idealiter gaat dit samen met begeleidende programma's zoals hulp bij het opzetten van lokale bedrijven, voorlichting over gezinsontwikkerling en gezinsgrootte, vrouweneducatie en toegang tot anticonceptiemiddelen, inclusief goede medische begeleiding en voorlichting daarover. In samenhang hiermee kijkt Connect International of dit gepromoot kan worden in het kader van opvang van migranten in de regio gekoppeld aan een cash4all4life deal met landen in de regio's die bereid zijn deze migrant5en op te vangen. Het huidige beleid van Connect International is om dit op verschillende manieren onder de aandacht te brengen van de politiek in zowel Nederland als de EU. Zie ook het kernpunt migratie dat door Connect International continu aan de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp aangepast wordt en dat als discussiestuk is bedoeld.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

My Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890