Consultancy opdracht afgerond in december 2017 - ontwikkeling 'Standard Operational Procedures&#

Eind 2017 heeft Connect International drie protocollen, ook wel Standard Operational Procedures (SOPs) genaamd, ontwikkeld voor het verstrekken van conditional cash transfers aan vluchtelingen voor drinkwater, toiletten en hygiene.

Voornaamste uitkomsten: de protocollen zijn goed afgerond en door de opdrachtgever in gebruik genomen. Daarnaast is voor ieder protocol ook een folder ontwikkeld. De protocollen en floders worden gebruikt door de veldoperaties van UNHCR, met name in vluchtelingenkampen.

Opdrachtgever: Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR).

Post op een rij
Recente Posts